normatherm® waterleidende verwarmings(haard)kachel
– verandert hout in energie ..................... nl-pages......de-seiten

normatherm®- waterleidende verwarmings(haard)kachel plus kook-kachel
- fornuis met traditioneel design 19 kW – prestatie betaalt zich uit

Hartelijk welkom bij de normatherm® Energiespartechnik GmbH

Info's over inbouw van de verwarmings(haard)kachel

De waterleidende verwarmings(haard)kachel met kookveld van normatherm is reeds met alle vereiste veiligheidsvoorzieningen geïnstalleerd. Voor het in werking stellen van de verwarmings(haard)kachel worden er slechts twee pijpleidingen benodigd. Deze beide pijpleidingen dienen voor de wateraanvoer- en de waterretourleiding van het verwarmde water. Ze moeten van de verwarmings(haard)kachel naar het verwarmingsnet  geleid worden. Voor het gemak kan een verdere leiding naar een afvoer geleid worden, zodat men het water in de verwarmings(haard)kachel eenvoudiger leeg kan maken. Uiteraard kan men het water in de kachel ook gemakkelijk met een slang ledigen. Verder wordt er een stroomaansluiting voor de circulatiepomp benodigd. De circulatiepomp kan uiteraard ook op een andere plaats in het huis worden ingebouwd. Belangrijk is slechts dat de pomp zodanig in de verwarmingskringloop is geïntegreerd, zodat de regelthermostaat, behorend bij de verwarmings(haard)kachel, deze pomp in en uit kan schakelen en dat de pomp tijdens ingebruikneming de warmte uit de normatherm verwarmings(haard)kachel afvoert.
In dit geval kan ook een stroomaansluiting op een andere plaats in huis worden gebruikt. De aansluiting op de schoorsteen gebeurt via één naar boven geleide rookbuis (diameter 150 mm). Deze is in alle richtingen draaibaar, om u vrijheid in de keuze van de opstellingsruimte te geven. De verse lucht voor de verbranding kan via een separate leiding van buitenaf  worden toegevoerd, of deze kan ook direct via de opstellingsruimte worden onttrokken. Zo kunnen er bv. tot zeven radiatoren toe met heet water worden verzorgd en voor een comfortabel warmtereservoir biedt zich het gebruik van een heetwatertoestel aan. Geschikte, reeds aanwezige heetwaterreservoirs, bv. van een zonnecelinstallatie, kunnen uiteraard ook worden gebruikt. Zijn er meer dan zeven radiatoren met warmte te verzorgen, dan kan de normatherm verwarmings(haard)kachel als tweede verwarming de basisbelasting van de warmteprestatie leveren. In overgangstijden van de herfst en van het voorjaar kan de normatherm verwarmings(haard)kachel waarschijnlijk compleet de benodigde warmte leveren. Wanneer de normatherm verwarmings(haard)kachel als solo-werking in gebruik wordt genomen dan is er, zoals bij alle andere verwarmingsinstallaties ook, een expansievat in de verwarmingsinstallatie te installeren. Wordt de verwarmings(haard)kachel als tweede verwarming gebruikt, dan is met hoge waarschijnlijkheid reeds een expansievat aanwezig dat toereikend is.

Eisen van de verwarmings(haard)kachel aan de schoorsteen

De schoorsteen moet de rookgassen van de verwarmings(haard)kachel opnemen en naar buiten afvoeren. De verwarmings(haard)kachel wordt hierbij middels een rookbuis (diameter 150 mm) aangesloten aan de schoorsteen. Een schoorsteen met de afmetingen van 14 x 14 cm of 15 cm diameter voldoet proefondervindelijk aan de technische eisen. Een schoorsteen met grotere afmetingen veroorzaakt een grotere trek in het rookgas. Voor diens eenvoudige begrenzing is dan in de schoorsteen een gebruikelijke trekbegrenzer te installeren. Informeert u reeds tijdens de planningfase bij een erkend schoorsteenveger uit uw wijk of de schoorsteen technisch geschikt is, of dat er op overige technische eisen tijdens de montage van de verwarmings(haard)kachel in uw huis gelet moet worden. Omdat er na de inbouw, volgens de wettelijke regels, in ieder geval een bouwkundige keuring van de installatie moet gebeuren, is het aan te bevelen reeds vroegtijdig de schoorsteenveger te raadplegen.

normatherm Kaminofen, wasserführend

Beeld: SolCourant met deurkozijn en asla in een zwarte uitvoering  

 

Datenschutz / Privacy Policy | Contact Us | ©2007 normatherm Energiespartechnik GmbH

Verwijzingen: Alle gegevens onder voorbehoud van technische fouten en typefouten.
Links naar andere websites: Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of berekening resultaten op verder gaande websites of webpagina’s en kunnen in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud of berekening resultaten ervan.


logo normatherm